طراحی داخلی، زبان مشترک انسان هاطراحی داخلی، زبان مشترک انسان ها

سالهاست که مراکز طراحی دکوراسیون می کوشند تا با ارائه راهکارهای متنوع به مخاطبان خود بفهمانند که می توانند در فضایی غیر مشابه با آنچه درآن هستند، زندگی کنند. گرافیک محیطی تنها به طراحی بیلبورد و پوسترهای تبلیغاتی که هدفشان فقط تشویق مخاطب به خرید کالا است، محدود نمی شود. طراحی محیطی یک هنر هدفمند است که می تواند زبان مشترک بین آدمها باشد. بررسی زبان تصویر در زمان های دور به خوبی نشان می دهد تصویر برای مقاصد گوناگون و آسان کردن ادراک مسائل برای مخاطب  یا ساده تر کردن مفاهیم و برقراری ارتباط، توسط آدمی ترسیم شده است.

ادامه مطلب...

Go to top