نور پردازی اتاق برای نوجوانان

نور پردازی اتاق برای نوجواناننوجوانانی که در سن بلوغ قرار دارند روحیات خاصی را دارا می باشند تفکرات ویژه ای دارند و در این دوره است که شخصیت اصلی آنان شکل می گیرد رفتارهای آنان و خصلت های خاص رفتارشان و عادت هایی که در هر یک از افراد به شکل خاص نمود می یابد. این گروه سنی مهمترین بخش جامعه را تشکیل می دهند و توجه به احساسات و روحیات آنها بسیار مهم است چرا که تأثیر گذارترین سنی که افراد در آن قرار دارند گروه سنی نوجوانی است. نحوه ارتباط برقرار کردن با نوجوانان کاری بسیار مشکل است به این دلیل که اغلب والدین با آنچه فرزندان آنها می خواهند آشنایی کامل ندارند. این جمله معروف «شما من را درک نمی کنید » از طرف فرزندان شنیده می شود. اما یکی از نکاتی که به ایجاد شرایط بهتر برای برقراری ارتباط بهتر میان نوجوانان و روحیات آنها با والدینشان کمک می کند طراحی یک اتاق خواب ایده آل است.

طراحی چنین اتاق خواب هایی همان طور که ذکر شد از اهمیت زیادی برخوردار است که مهمترین نکته برای طراحی این قسمت منزل مناسب بودن شرایط اتاق خواب و فضای آن با روحیات و نیازهای فرد می باشد.

در اینجا نیز به بررسی اتاق خواب های طراحی شده توسط گروه ایتالیایی zalf برای نوجوانان، به بیان نکات مهم این قسمت از منزل می پردازیم. برای طراحی این اتاق خواب باید توجه داشته باشید که صاحب اتاق خواب به چه مواردی بیشتر توجه می کند و چه نکاتی برای او اهمیت بیشتری دارد به عنوان مثال پسر نوجوان علاقه به داشتن ساز موسیقی به همراه تمام جزئیات و همچنین یک وسیله ورزشی و ... در اتاق خود دارد. بنابراین در طراحی این نوع از اتاق خواب  عموماً     تقسیم بندی می شود به این معنی که از 50 تا60 درصد فضای اتاق برای طراحی و قسمت باقیمانده برای نیازهای صاحب آن خالی گذاشته میشود.

در این طراحی ها که توسط گروه zalf  انجام گرفته نور پردازی با رنگ های پر انرژی انتخاب گردیده که تاثیر مناسبی بر فضای اتاق بگذارد.در هر کدام از اتاق خواب ها وسایل ضروری اتاق خواب نظیر تختخواب، میزتحریر، کمدها، قفسه ها و ... در یک سمت اتاق خواب قرار دارند. که در واقع در حدود 50 تا 60 درصد فضای اتاق را فرا گرفته اند.

این نکته باعث خالی بودن فضای داخلی اتاق گردیده است که علاوه بر فضای لازم برای قرار دادن وسایل اضافی (مواردی که در ابتدای موارد به آن اشاره شد و ایجاد شرایط دلخواه) امکان دکوربندی دوباره اتاق و ایجاد تغییرات در آن را بوجود   می آورد که این دو ویژگی مهمترین  ویژگی کلی در هر 3 طراحی است .

نورپردازی اتاق از پنجره های سرتا سری صورت گرفته که به سبکی تازه در طراحی پنجره ها است و از فضای بوجود آمده در جلوی پنجره ها می توان برای استراحت کردن و لذت بردن از دید بیرونی ایجاد شده استفاده کرد.یکی از نکاتی که به ایجاد شرایط بهتر برای برقراری ارتباط بهتر میان نوجوان و روحیات آنها با والدینشان کمک می کند طراحی یک اتاق خواب ایده آل است.


مطالب بیشتر:

 

Go to top