متریال تجهیزات قیمت تجهیزات بهداشتی لیست قیمت انواع شیرآلات شیبه، قهرمان، kwc و انواع شیرآلات دیگر

لیست قیمت انواع شیرآلات

لیست قیمت انواع شیرآلات

 

 

 

لیست قیمت شیرآلات شرکت قهرمان (قیمت ها به تومان)

ایرانی قهرمان عنوان از تا

حمام

42400 74800
دستشویی 13000 65500
توالت 34700 74800
آشپزخانه 48400 123200

 

لیست قیمت شیرآلات شرکت شیبه (قیمت ها به تومان)

ایرانی شیبه عنوان از تا
حمام 32900 88800
دستشویی 44800 75680
توالت 26080 72900
آشپزخانه 29600 93600

 

لیست قیمت شیرآلات شرکتkwc (قیمت ها به تومان)

ایرانی kwc عنوان از تا
حمام 67700 183700
دستشویی 61800 359000
توالت 64600 117600
آشپزخانه 89400 124900

 

مشاهده کاتالوگ کامل و قیمت انواع شیرآلات شرکت قهرمان

مشاهده کاتالوگ کامل انواع شیرآلات و قیمت انواع شیرآلات شرکت شیبه

مشاهده کاتالوگ کامل و قیمت انواع شیرآلات شرکت kwc

شیرآلات

 

 

منوی اصلی


دکوراسیون مسکونی

دکوراسیون مسکونی

دکوراسیون اداری

دکوراسیون اداری

دکوراسیون فروشگاهی

 دکوراسیون فروشگاهی

دکوراسیون نمایشگاهی

دکوراسیون نمایشگاهی

فضای سبز

فضای سبز