لیست قیمت انواع توالت فرنگی، کابینت روشویی و دستشویی

لیست قیمت انواع توالت فرنگی، کابینت روشویی و دستشویی

 

 

 

لیست قیمت کابینت روشویی و توالت فرنگی شرکت relax (قیمت ها به تومان)

خارجی relax  عنوان از تا
کابینت روشویی 202000 396000
توالت فرنگی 148000 169000

 

لیست قیمت توالت فرنگی، توالت زمینی و دستشویی روکابینتی شرکت مروارید (قیمت ها به تومان)

ایرانی مروارید  عنوان از تا
توالت فرنگی یک تکه 121200 153200
توالت فرنگی دو تکه 47300 68300
دستشویی 13900 101400
دستشویی رو کابینتی 27900 61600
دستشویی رو سنگی 33100 62400
توالت زمینی 20300 26300
کابینت، روکابینتی و روسنگی 60000 236000

 

لیست قیمت سینک روشویی(دستشویی) شرکت گرانیت سازان پارس(قیمت ها به تومان)

ایرانی گرانیت سازان پارس

سینک روشویی

(دستشویی)

 عنوان از تا
ساده 71000 537000
دانه ریز 78000 590000
دانه درشت 85000 643000

 

 مشاهده کاتالوگ کامل انواع کابینت روشویی و توالت فرنگی و قیمت شرکت relax

 مشاهده کاتالوگ کامل انواع توالت فرنگی، توالت زمینی و دستشویی روکابینتی شرکت مروارید 

مشاهده کاتالوگ کامل انواع سینک روشویی شرکت گرانیت سازان پارس

Go to top