لیست قیمت انواع سرامیک

 لیست قیمت انواع سرامیک 

 

 

 

لیست قیمت انواع سرامیک شرکت البرز (قیمت ها به تومان)

ایرانی البرز سرامیک اندازه از تا
10*10 8150 24660
10*50 8400 12950
مینیاتور 15500 35000
15*15 5200 17000
20*20 7000 11900
45*15 6800 19100

 

لیست قیمت انواع سرامیک شرکت رادین (قیمت ها به تومان)

ایرانی رادین سرامیک مترمربع از تا
39000 49000

 

لیست قیمت انواع سرامیک شرکت پارساگسترسازه (قیمت ها به تومان)

خارجی پارساگسترسازه سرامیک مترمربع از تا
150000 -

 

مشاهده لیست کامل قیمت انواع سرامیک شرکت البرز

مشاهده لیست کامل قیمت انواع سرامیک شرکت رادین

مشاهده لیست کامل قیمت انواع سرامیک شرکت پارساگسترسازه

 

Go to top