لیست قیمت انواع کاغذ دیواری

لیست قیمت انواع کاغذ دیواری

 

 

 

لیست قیمت انواع کاغذ دیواری شرکت پوششگران (قیمت ها به تومان)

خارجی کاغذ دیواری شرکت پوششگران عنوان واحد از تا
پوستری(اسپانیا) رول 25000 -
لئونی و لیونز(فرانسه) 34000 36000
هلن و هوم(ایتالیا) 16500 23000
کارمینا 28000 32000
دوین 24000 35500

 

مشاهده لیست کامل قیمت انواع کاغذ دیواری شرکت پوششگران

Go to top