لیست قیمت انواع رنگ و پتینه

لیست قیمت انواع رنگ و پتینه

 

 

 

لیست قیمت انواع رنگ شرکت پلیمر پوشش آریا (قیمت ها به تومان)

ایرانی شرکت پلیمر پوشش آریا عنوان مدل واحد از تا
رنگ دکوراتیو طرح زمینه سفید مترمربع  9200  -
طرح زمینه کم رنگ  9500 -
طرح زمینه پررنگ  9800 -
رنگ آکریلیک نیمه براق(گالن) 12000   -
نیمه براق(حلب)  58543
مات(گالن) 10000 
مات(حلب)  48230

 

 لیست قیمت انواع پتینه شرکت پتینه (قیمت ها به تومان)

ایرانی شرکت پتینه عنوان واحد از تا
پتینه مترمربع 2800 5500

 

مشاهده کاتالوگ کامل انواع رنگ شرکت پلیمر پوشش آریا

 مشاهده کاتالوگ کامل انواع پتینه شرکت پتینه

 

 

Go to top