لیست قیمت انواع کاشی

 

لیست قیمت انواع کاشی

 

 

 

لیست قیمت انواع کاشی الوند (قیمت ها به تومان)

ایرانی کاشی الوند عنوان واحد از تا
 دیوار   مترمربع  4700  12000
کف  5000  10000 

توجه: لیست قیمت کاشی به علت زیاد بودن تنوع در کاشی و زیاد بودن کارخانه ها بر اساس خواسته و نیاز مشتری تعیین میگردد.

Go to top